1. Złóż deklaracje wyboru w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wybrana placówka zostanie poinformowana o wpłynięciu elektronicznej deklaracji.

2. Złóż deklaracje wyboru w postaci papierowej. W tym celu należy wydrukować i wypełnić deklaracje wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej i złożyć w wybranej placówce. Druki deklaracji można również otrzymać i wypełnić w rejestracji każdej z naszych placówek. W przypadku wątpliwości jak wypełnić druk pomogą Państwu pielęgniarki w każdej naszej filii.

<<  powrót