Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia, które rozpoczęło się w szpitalu lub w przychodni. O skierowaniu dziecka na leczenie uzdrowiskowe zawsze decyduje lekarz. Jest one dostępne dla dzieci już od ukończenia trzeciego roku życia. Pobyt dziecka w uzdrowisku jest całkowicie bezpłatny. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia. Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, ile dni trwa turnus czy dzieci zawsze są pod opieką rodziców? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym Poradniku Pacjenta.

Czym jest leczenie uzdrowiskowe dla dzieci?
Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa surowców naturalnych i czynniki fizyczne tj.:

 • wody mineralne
 • borowiny
 • bodźce klimatoterapeutyczne
 • hydroterapia
 • fizykoterapia
 • kinezyterapia.

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci: z jakimi chorobami?
Do najczęściej leczonych schorzeń w uzdrowiskach dziecięcych należą:

 • choroby górnych dróg oddechowych
 • choroby dolnych dróg oddechowych
 • choroby ortopedyczno – urazowe
 • otyłość
 • choroby reumatologiczne.

W 2023 r. z leczenia uzdrowiskowego skorzystało ponad 7 tys. dzieci, a za udzielone świadczenia Fundusz zapłacił 35,4 mln zł.

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci: od jakiego wieku?
Leczenie uzdrowiskowe jest dostępne dla dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dzieci od 3 do 6 r. ż.*
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dzieci od 3 do 18 r. ż.

* dzieci w wieku 3 – 6 lat przebywają na leczeniu pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego. Opiekunowie mogą zmieniać się w czasie turnusu.

Pobyt w uzdrowisku jest dla dziecka bezpłatny, natomiast opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt zgodnie ze stawką danego świadczeniodawcy.

WAŻNE! W przypadku mózgowego porażenia dziecięcego lub niektórych schorzeń neurologicznych dzieci w wieku od 3 do 18 r. ż. mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego pod opieką rodzica lub innego opiekuna prawnego.

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci: kto wystawia skierowanie?
Pierwszym krokiem w wyjeździe dziecka na leczenie uzdrowiskowe jest uzyskanie skierowania. Na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez Fundusz kieruje lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Lekarz przy kierowaniu pacjenta do leczenia uzdrowiskowego bierze pod uwagę m. in.:

 • przebieg choroby i jej leczenia
 • inne choroby współistniejące
 • ogólny stan zdrowia.

Lekarz uwzględnia zarówno wskazania do leczenia, jak i przeciwwskazania.

Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci: mam skierowanie i co dalej?
1. Od 1 lipca 2023 r. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskową jest wystawiane tylko w formie elektronicznej czyli tzw. e-skierowanie.
2. Po wystawieniu e-skierowania lekarz przesyła je do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Nie musisz przynosić go osobiście.
3. Skierowanie jest rejestrowane w oddziale wojewódzkim NFZ i oceniane przez lekarza specjalistę, który wskazuje kierunek leczniczy oraz zakres leczenia uzdrowiskowego.
4. Następnie skierowanie trafia do kolejki oczekujących, gdzie kryterium przydzielania miejsc jest uzależnione od daty wpływu skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ. Aktualnie czas oczekiwania na wyznaczenie terminu i miejsca leczenia dla dzieci nie przekracza 3 miesięcy.
5. Po ustaleniu terminu leczenia, oddział wojewódzki NFZ poinformuje cię o tym przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), aplikację mojeIKP, a także w formie dokumentu papierowego przesłanego pocztą.

  Możesz na bieżąco śledzić w serwisie internetowym NFZ na jakim etapie jest realizacja Twojego e-skierowania. Wystarczy w przeglądarce skierowań https://skierowania.nfz.gov.pl/ap-przegl-skier/otwiera się w nowej karcie wpisać numer skierowania oraz datę urodzenia.

  Numer, o którym mowa, powinieneś otrzymać pocztą. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła go po zarejestrowaniu skierowania.

  Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci: ile dni trwa turnus?
  Dzieci mogą zostać zakwalifikowane na:

  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) – czas trwania leczenia 21 dni
   • co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne
   • średnio 3 zabiegi dziennie
   • zabiegi udzielane od poniedziałku do soboty
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne (dzieci w wieku od 3 do 18 lat) – czas trwania leczenia 27 dni
  • co najmniej 66 zabiegów fizjoterapeutycznych
  • średnio 3 zabiegi dziennie
  • zabiegi udzielane od poniedziałku do soboty.

  WAŻNE! Podczas pobytu w uzdrowisku dziecko ma zapewnioną naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dlatego leczenie może odbywać się przez cały rok, nie tylko w okresie wakacyjnym.

  Leczenie uzdrowiskowe dzieci: jakie zabiegi na NFZ?
  W czasie pobytu, w zależności od profilu uzdrowiska, a także od potrzeb i wskazań dzieci i młodzież mogą skorzystać m.in. z:

  • balneoterapii – leczenia z użyciem surowca naturalnego
  • kuracji pitnych iinhalacji
  • ciepłolecznictwa
  • światłolecznictwa
  • elektroterapii
  • masażu leczniczego
  • gimnastyki indywidualnej i zbiorowej
  • edukacji dla zdrowia – nauki zdrowego stylu życia(racjonalne żywienie, aktywność fizyczna).

  Źródło: serwis NFZ