We wszystkich filiach Przychodni Medycyny Rodzinnej w Szczecinie są przestrzegane Prawa Pacjenta.
Wydrukowane Prawa Pacjenta podane na www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta
umieszczone są w przychodniach na tablicach ogłoszeń, dostęp do nich jest łatwy i nieograniczony.

<<  powrót