Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką zdrowotną i przestrzeganiem praw pacjenta.
Doświadczeni specjaliści zapewnią najwyższy standard obsługi pacjentów.
Przez całą dobę gotowi są niezwłocznie podjąć interwencję w każdej trudnej sprawie, zwłaszcza zagrażającej życiu i zdrowiu
pacjentów.
Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.
Całodobowa infolinia jest dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu,
800 190 590 zapewniając łatwy i szybki dostęp do pomocy.