Antynarkotykowy Telefon Zaufania
Tel.: 801 199 990
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
Szczecin, ul. Łaziebna 6-7
Tel.: 91 48 835 12
Fundacja  „DZIECI NICZYJE”
Tel.: 22 6160286
Koło Rodziców Dla Dzieci  Nadpobudliwych
Tama Olszewska
Tel.: 501 156 895
Komitet Ochrony Praw  Dziecka
Szczecin, ul. Kaszubska 4
wtorek, środa, czwartek 16.00-19.00Tel.: 91 4847342
Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1
Tel.: 91 4861960
Tel.: 91 4885602
 
Kurator Zawodowy  przy IX Wydziale  Rodzinnym i Nieletnich
Szczecin, ul. Narutowicza 19
Tel.: 91 4480002
Kuratorium  Oświaty
Szczecin, ul. Matejki 6b
Tel.: 91 4337662
Miejski  Ośrodek  Pomocy Rodzinie
Szczecin, ul. Ku Słońcu
Tel.: 91 4848801
Miejski  Ośrodek Pomocy Rodzinie
Szczecin, ul. Sikorskiego 3
Tel.: 91 4840211
Tel.: 91 4840213
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Szczecin, ul. Jedności Narodowej 42,
Tel.: 91 4646333
Tel.: 91 4646334
Młodzieżowy Telefon Zaufania
Tel.: 988 (dni powszednie)
Niebieska  Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel.:0800 1200021, 22 6660060
(inf. Również o możliwościach pomocy w miejscu zamieszkania)
Ogólnopolski Telefon Zaufania dla dla osób z problemem narkotykowym
16.00-21.00
Tel.: 801199990
Ośrodek  Resocjalizacji Narkomanów
Babigoszcz 19
Tel.: 91 4186555
Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Szczecin, ul. Gryfińska 157
Tel.: 91 4600805
Państwowe Pogotowie Opiekuńcze
Szczecin, ul. Łabędzia 4
Tel.: 91 4222271Tel.: 91 4230220
Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw Narkomanii i AIDS
Szczecin, Wały Chrobrego 4
Tel.: 91 4303346
Pogotowie  Dziecięce przy Policyjnej  Izbie Dziecka (przypadki molestowania i wykorzystywania seksualnego)
Tel.: 91 8123012
Polski Komitet Pomocy  Społecznej Zarząd Miejski
Szczecin, u l. Szymanowskiego 3
Tel.: 91 423 17 92
 
Pomarańczowa Linia dla rodziców, których dzieci piją
Tel.: 801140068
Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
Szczecin, ul. Romera 2
Tel.: 91 4327116
Poradnia  Zdrowia  Psychicznego Dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26
Tel.: 91 4 893 589
 
Poradnia dla  Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych
Szczecin, ul. Żołnierska 55
Tel.: 91 4872795
Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
Tel.: 91 482242
Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych (HIV, AIDS)
Szczecin, ul. Broniewskiego 12
Tel.: 91 4542450
Punkt  Konsultacyjny
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 63
Tel.: 91 4340367
Rzecznik  Praw Dziecka (całodobowo)
Tel.: 22 6965550,
Tel.: 22 6965550,
Tel.: 22 6296079
Specjalistyczny  Ośrodek  Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z  Wadą  Słuchu
Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 19
Tel.: 91 4233609
Stowarzyszenie „SERCE” Pomocy  Dzieciom Specjalnej Troski
Szczecin, ul. Łucznicza 64a
Tel.: 91 4345247
Stowarzyszenie MONAR, punkt konsultacyjny
Szczecin, ul. Małkowskiego 9
Tel.: 91 4334610
Telefon Ogólnopolski do spraw  AIDS
Tel.: 958
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Tel.:91 4847342, 9288
Telefon Zaufania Klubu Abstynenta
Gryfice
Tel.: 91 3843732
Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci
Szczecin, ul. Jarowita 2
Tel.: 91 4214219
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci  Uzaleznionych „POWRÓT Z U”
Szczecin, ul. Szczerbcowa 1
Tel.: 91 4888355
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie  Rodziców
Szczecin, ul. 3-go Maja 4/7
Tel.: 91 4334391
<<  powrót