Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej (w skrócie NZOZ PMR) powstał jako odpowiedź małych indywidualnych praktyk lekarskich na rosnącą konkurencję dużych jednostek medycznych, często z kapitałem zagranicznym. W maju 2002 roku powstała idea połączenia indywidualnych praktyk w jeden duży NZOZ. We wrześniu 2002 powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnie Medycyny Rodzinnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130867. Na bazie spółki powstał NZOZ, wpisany do rejestru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pod numerem   32-00491 w  grudniu 2002 roku. Od 1  stycznia 2003  roku 12 indywidualnych umów z Zachodniopomorską Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia – NFZ, zostało scedowanych na  jedną  umowę  kontraktową z NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA sp. z o.o.

WstępHistoriaOfertaCertyfikatyOrganizacje

Od początku działania kierownikiem zakładu jest Małgorzata Kowalczyk-Kram.

Na początku nasz NZOZ swoją opieką obejmował  ok. 26 000 zadeklarowanych pacjentów, co stanowiło 6% populacji Szczecina. W 2009 roku liczba pacjentów wzrosła do prawie 30 000, a w roku 2024 obejmujemy opieką ponad 40 000 pacjentów.

Siedziba spółki mieści się w przychodni przy ul. Szafera 16-18 w Szczecinie.
Filie spółki znajdują się w przychodniach przy ulicy: Miodowej 45, 9 Maja 13 (Pomorzany), Derdowskiego 28, Lubelskiej 29, Ledóchowskiego 16 (Reda), Potulickiej 20C w Szczecinie, oraz przy ul. Górnej 18b na Bezrzeczu.

Od początku swego istnienia kierownictwo i lekarze postawiło na podnoszenie jakości usług medycznych. Od stycznia 2004 do lutego 2024 posiadaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2000. We wrześniu 2008 przeszliśmy pozytywnie kolejny audyt dotyczący jakości, tym razem z Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Krakowie. Certyfikat akredytacyjny otrzymaliśmy na okres 3 lat.

Oferujemy:

 • Opiekę lekarską w zakresie medycyny rodzinnej: “od noworodka do seniora rodziny”
 • Opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej (w tym szkołę rodzenia i świadomego rodzicielstwa)
 • Wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz położnych
 • Badania laboratoryjne, EKG i diagnostykę obrazową (RTG, USG)
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i inne)
 • Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i dorosłych
 • Badania bilansowe dzieci i dorosłych
 • Programy profilaktyczne
 • Opiekę długoterminową 

Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej jest członkiem wielu organizacji skupiających środowiska medyczne mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz integracji środowiska medycznego.

Przynależność do niżej wymienionych organizacji poza Okręgową Izbą Lekarską  oraz Okręgową Izbą Pielęgniarską jest dobrowolne.

 • Okręgowa Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Pielęgniarska
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Związek Pracodawców

Historia NZOZ PMR

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej powstał jako odpowiedź małych indywidualnych praktyk lekarskich na rosnącą konkurencję dużych jednostek medycznych, często z kapitałem zagranicznym. W maju 2002 roku powstała idea połączenia indywidualnych praktyk w jeden duży NZOZ. We wrześniu 2002 powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnie Medycyny Rodzinnej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130867. Na bazie spółki powstał NZOZ, wpisany do rejestru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 32-00491 w grudniu 2002 roku. Od 1 stycznia 2003 roku 12 indywidualnych umów z Zachodniopomorską Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia – NFZ, zostało scedowanych na jedną umowę kontraktową z NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej sp. z o.o.

Na początku nasz NZOZ swoją opieką obejmował  ok. 26 000 zadeklarowanych pacjentów, co stanowiło 6% populacji Szczecina. W 2009 roku  liczba pacjentów wzrosła do prawie 30 000, dodatkowo zatrudniliśmy 3 lekarzy. Siedziba spółki mieści się w przychodni przy ul. Szafera 16-18 w Szczecinie, filie spółki znajdują się w przychodniach przy ulicy: Miodowej 45, 9 Maja 13, Derdowskiego 28, Łukasińskiego 42b – do końca 2009 roku oraz na Bezrzeczu, ul. Górna 18b – filia powstała we wrześniu 2009 roku. Najnowsza filia mieści się w Szczecinie przy ulicy Potulickiej 20c/U3. Działa przy niej także Szkoła Rodzenia dla przyszłych rodziców.

Od początku swego istnienia kierownictwo i lekarze postawiło na podnoszenie jakości usług medycznych. W styczniu 2004 uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2000 na okres 3 lat, ponowne recertyfikacje odbyły się w 2007 i 2010 roku. We wrześniu 2008 przeszliśmy pozytywnie audyt dotyczący jakości, tym razem z Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Krakowie. Certyfikat akredytacyjny otrzymaliśmy na okres 3 lat, odnowiliśmy go w styczniu 2023 roku.

Oferta NZOZ PMR

 • Opieka lekarska w zakresie medycyny rodzinnej: “od noworodka do seniora rodziny”
 • Opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz położnych
 • Badania laboratoryjne, EKG i diagnostykę obrazową (RTG, USG)
 • Usługi w gabinecie zabiegowym (iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy i inne)
 • Szczepienia obowiązkowe i zalecane dzieci i dorosłych
 • Badania bilansowe dzieci i dorosłych
 • Programy profilaktyczne
 • Opieka długoterminowa

Opieka koordynowana
Od jesieni 2022 roku realizujemy we wszystkich placówkach POZ opiekę koordynowaną zespołów POZ, co pozwala na skuteczniejszą diagnostykę pacjenta i prowadzenie w chorobach przewlekłych.

Badania USG są wykonywane po wcześniejszej rejestracji w:

 • PMR-Lubelska
  Szczecin, ul. Lubelska 29, tel. 91 486 80 80
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek-piątek, sobota i niedziela
  rejestracja telefoniczna lub osobista
  badania wykonywane są aparatem Aloka ProSound Alpha 6
 • PMR-Reda
  Szczecin, ul. Ledóchowskiego 16, tel. 91 435 83 32
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek-piątek
  rejestracja telefoniczna lub osobista
  badania wykonywane są aparatami SIEMENS Acuson X300 Premium i Aloka ProSound Alpha 6
 • PMR-Kazimierska
  Szczecin, ul. Kazimierska 4F/1U, tel. 91 439 15 10
  Godziny przyjęć:
  poniedziałek-piątek
  rejestracja telefoniczna lub osobista

Badanie usg jamy brzusznej jest badaniem podstawowym w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej. Jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym. Na ogół do badania usg jamy brzusznej nie jest konieczne szczególne przygotowanie. Jednak do optymalnej oceny pęcherzyka żółciowego i trzustki niezbędne jest jednak, by pacjent był na czczo.

Podczas badania miednicy mniejszej i oceny prostaty, macicy i przydatków niezbędne jest dobre wypełnienie pęcherza moczowego.
Badanie USG jamy brzusznej najlepiej wykonywać na czczo lub co najmniej 5 godzin bez jedzenia i picia, a także nie powinno się palić papierosów i żuć gumy.
Narządami ocenianymi w badaniu są: wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, trzustka, śledziona, aorta brzuszna i węzły chłonne zaotrzewnowe oraz układ moczowy: nerki, pęcherz moczowy i prostata u mężczyzn.

Ważniejsze wskazania do badania usg jamy brzusznej:

 • uogólnione bóle brzucha 
 • zmiany wyczuwalne w badaniu palpacyjnym jamy brzusznej 
 • ból i ucisk w prawym nadbrzuszu 
 • żółtaczka 
 • nieprawidłowe wyniki badania laboratoryjne np. nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, trzustkowych 
 • gorączka o nieustalonej przyczynie ( szukanie źródeł infekcji) 
 • podejrzenie przerzutów w wyniku choroby nowotworowej 
 • bóle kolkowe jamy brzusznej 
 • uraz jamy brzusznej 

Certyfikaty uzyskane przez NZOZ PMR

W styczniu 2004 r. po raz pierwszy uzyskaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2000, a ponowne recertyfikacje odbywały się w 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 i 2023 roku. Aktualny certyfikat ważny jest 3 lata.

W grudniu 2019 r. przeszliśmy pozytywnie audyt dotyczący jakości, tym razem z Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Krakowie. Certyfikat akredytacyjny otrzymaliśmy na okres 3 lat.

W styczniu 2023 r. przeszliśmy pozytywnie kolejny audyt dotyczący jakości, otrzymując certyfikat akredytacyjny na kolejne 3 lata.

Certyfikat akredytacyjny

Organizacje do których należą pracownicy NZOZ PMR

Personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej jest członkiem wielu organizacji skupiających środowiska medyczne mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz integracji środowiska medycznego.

Przynależność do niżej wymienionych organizacji poza Okręgową Izbą Lekarską  oraz Okręgową Izbą Pielęgniarską jest dobrowolne.

 • Okręgowa Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Pielęgniarska
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Związek Pracodawców