NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej bierze udział  w programach profilaktycznych finansowanych przez:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Urząd Miejski w Szczecinie
 • we własnym zakresie

obecnie funkcjonują programy profilaktyczne:

szczepienia ochronne

Program bezpłatnych, obowiązkowych szczepień ochronnych

Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę prawdziwą) i znacznie osłabić przebieg wielu innych. Coraz mniej osób umiera w wyniku np. krztuśca, gruźlicy, odry czy różyczki wrodzonej.

Informacje o tym, jakie szczepienia są realizowane w Polsce i kiedy, zawiera Program szczepień ochronnych (PSO). Co roku publikowany jest nowy kalendarz, który obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne).

Kalendarz szczepień

 • zawiera informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych;
 • obejmuje schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie;
 • określa terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania.

Rekomendacje realizacji szczepień w Polsce

Zalecenia do realizacji szczepień w Polsce przygotowuje:

 • Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz
 • Rada Sanitarno-Epidemiologiczna przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Rekomendacje wynikają z analizy krajowych danych o zachorowaniach na poszczególne choroby zakaźne i zakażenia. Uwzględniają również zalecenia i raporty Komitetu Doradczego do spraw Szczepień Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz zalecania Światowej Organizacji Zdrowia.

Informacja o szczepieniach dodatkowych

Zobacz:

Program szczepień ochronnych na 2019 r.
Program szczepień ochronnych na 2020 r.
Program szczepień ochronnych na 2021 r.

profilaktyka chorób układu krążenia

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program kierowany jest do osób, które:

 • w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza POZ, do którego pacjent złożył deklarację.

.

profilaktyka chorób odtytoniowych

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Program jest realizowany we wszystkich placówkach PMR.

profilaktyka gruźlicy

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Najważniejsza jest tu znajomość środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

wczesne wykrywanie raka jelita grubego

Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Celem realizacji programu jest zmniejszenie ryzyka śmierci z powodu raka jelita grubego o 60-90 proc. Badanie wykrywa polipy u ponad 25 proc. badanych, a ich usunięcie znacznie ogranicza ryzyko choroby. Bezobjawowy rak wykrywany jest u 1 na 125 badanych.

Wykaz ośrodków wykonujących badania kolonoskopii w Polsce, w podziale na województwa, w ramach “Programu badań przesiewowych raka jelita grubego” finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest publikowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

własne programy profilaktyczne

NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej opracował własny program profilaktyczny, finansowany ze środków własnych. Dotyczy wczesnego wykrywania cukrzycy.

Program kierowany jest do osób, które ukończyły 45 rok życia. Świadczenia w ramach programu udzielane są  placówce, do której należy pacjent (deklaracja wyboru). Realizacja programu obywa się podczas wizyt lekarskich, na podstawie przeprowadzonej diagnostyki i badań poziomu cukru.

<<  powrót