Od połowy 2023 roku w krajach UE/EOG i krajach sąsiednich pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna krztuśca. Odnotowano wzrost liczby zachorowań (Belgia, Chorwacja, Dania, Hiszpania, Szwecja, Norwegia)  i pierwsze przypadki zgonów z powodu krztuśca (Czechy, Holandia). Chorują osoby w każdym wieku, większość to dzieci i nastolatki. Część przypadków dotyczy również niemowląt, które ze względu na wiek nie otrzymały jeszcze wszystkich dawek schematu podstawowego szczepienia przeciw krztuścowi.

W ocenie Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (ECDC) aktualne zwiększenie liczby zachorowań prawdopodobnie jest związane ze zmniejszoną zapadalnością na krztusiec w okresie pandemii COVID-19 i zmniejszeniem stanu zaszczepienia przeciwko krztuścowi w niektórych grupach populacji.

ECDC wskazuje, że w aktualnej sytuacji epidemiologicznej:

  1. U niemowląt z ciężkimi objawami oddechowymi należy podejrzewać krztusiec niezależnie od obecności kaszlu.
  2. Lekarzy sprawujących opiekę medyczną nad dziećmi, w tym również neonatologów, należy poinformować o pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej krztuśca i zachęcać do uważności diagnostycznej i wykonywania badań w kierunku krztuśca, co pozwoli na wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia.
  3. Kluczowa jest terminowa realizacja szczepienia przeciw krztuścowi u niemowląt zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
  4. Skuteczną strategią zapobiegania krztuścowi u najmłodszych niemowląt jest bierna ochrona w wyniku szczepienia matki w okresie ciąży (po ukończeniu 27. do 36. tygodnia ciąży).

ECDC przypomina, że zapadalność na krztusiec zwiększa się cyklicznie co 3–5 lat. Zdaniem ECDC aktualne zwiększenie liczby zachorowań prawdopodobnie jest związane ze zmniejszoną zapadalnością na krztusiec w okresie pandemii COVID-19 i zmniejszeniem stanu zaszczepienia przeciw krztuścowi w niektórych grupach populacji.

Źródło: serwis szczepienia.info