Fałszywa strona internetowa Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ

Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał informację o zarejestrowaniu fałszywej strony internetowej nfz.szczecin.pl. z kropką przed nazwą miasta, zamiast myślnika, jak w prawdziwym adresie domeny.

Prawdziwy  adres internetowy Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera myślnik przed nazwą miasta i brzmi: nfz-szczecin.pl

Fałszywa strona została zarejestrowana z prawdopodobnym zamiarem wykorzystania jej do oszustw internetowych przeciwko pacjentom, podmiotom leczniczym i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Zachodniopomorski Oddział NFZ bardzo prosi o zwracanie uwagi na adresy przychodzących e-maili oraz linki do stron internetowych. Zamiarem oszustów może być wyłudzenie wrażliwych danych.

Zachodniopomorski Oddział NFZ ostrzega przed próbami wyłudzeń!


źródło: serwis Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ