W stanowisku wydanym 27 sierpnia 2021 roku Rada Medyczna nie zaleciła rutynowych szczepień dawką przypominającą, bo dane kliniczne potwierdzają utrzymywanie się zadowalającej odporności po 8 miesiącach od ostatniej dawki.

Jednocześnie zalecono przyjęcie trzeciej dawki przez siedem grup chorych. Są to:

  1. otrzymujący aktywne leczenie przeciwnowotworowe,
  2. osoby po przeszczepach narządowych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
  3. osoby po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
  4. osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha),
  5. osoby z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV,
  6. osoby leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
  7. osoby dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Kwalifikacja do szczepień w tych grupach winny być przeprowadzone w ośrodkach dysponujących odpowiednim doświadczeniem.

Trzecia dawka będzie mogła być już poddana już po 28 dniach od zakończenia podstawowego cyklu szczepień.

Pełna treść stanowiska Rady Medycznej dostępna jest tutaj.