Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydłuża funkcjonowanie infolinii dla pacjentów, aby jeszcze skuteczniej wspierać ich w dostępie do informacji, rozwiązywaniu problemów związanych z opieką zdrowotną oraz edukowaniu w zakresie ich praw.
Całodobowa infolinia umożliwia szybkie wsparcie w sytuacjach krytycznych. Działania interwencyjne podejmowane są w sprawach wymagających niezwłocznego działania, zwłaszcza zagrażających życiu i zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia kobiet w ciąży, osób starszych, niepełnosprawnych czy dzieci, jak również, wskazujące na wysokie zagrożenie naruszenia praw pacjenta.
Bartłomiej Chmielowiec: Jako Rzecznik Praw Pacjenta powołany zostałem do pomocy pacjentom i z tego obowiązku staram się wywiązywać jak najlepiej. Dlatego, podjąłem skuteczne działania mające na celu uzyskanie środków finansowych, niezbędnych do realizacji naszego wspólnego celu, aby pacjenci mogli uzyskać niezbędną pomoc o każdej porze dnia i nocy, w sytuacjach nagłych, w których często ich życie lub zdrowie tego wymaga. Jestem przekonany, że uruchomienie całodobowej infolinii to kolejny krok ku poprawie jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększeniu dostępności informacji dla pacjentów. Zachęcam pacjentów do korzystania z naszego doświadczenia i wsparcia.

Od 1 lutego 2024 roku infolinia jest czynna całodobowo od poniedziałku, od godziny 8:00 do piątku, do godziny 20:00.
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

  • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie;
  • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw;
  • instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem;
  • pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta;
  • zasadach korzystania ze świadczeń;
  • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej;
  • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Infolinia w dni powszednie będzie dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu, 800 190 590 z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

22 688 05 00 to numer dla połączeń z zagranicy oraz dla osób, które mają zablokowane połączenia z numerów 800 xxx xxx. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

W listopadzie 2018 r. w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ogólnopolska infolinia Rzecznika została połączona z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia. Tym samym została utworzona Telefoniczna Informacja Pacjenta, która obsługiwana jest przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Infolinia działająca pod jednym numerem gwarantuje uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: serwis Rzecznika Praw Pacjenta