Do Narodowego Funduszu Zdrowia docierają niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników Departamentu Kontroli NFZ lub osoby współpracujące z departamentem.

Zapewniamy Państwa, ze dane osobowe naszych pacjentów są chronione. Nasi pracownicy są świadomi występujących ryzyk, znają prawidłowe zasady postępowania.

Nie udostępniamy danych osobowych naszych pacjentów sposób nieuprawniony, zaś gdyby wystąpiły próby wyłudzenia z pewnością skierujemy sprawę do organów ścigania.

Źródło: serwis Centrali NFZ