Godność stanowi najwyższą wartość człowieka i każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności,
w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Na prawo poszanowania godności składa się także prawo do odpowiedniego kulturalnego, życzliwego stosunku do pacjentów, którym placówka ochrony zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych.

Każda osoba należąca do personelu placówki ochrony zdrowia jest zobowiązana do poszanowania tego prawa.Źródło: serwis Rzecznika Praw Pacjenta