Dostępna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają:

– zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP

– lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży,

potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.,
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, mają prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

W PMR Szafera otrzymają opiekę wszyscy, którzy będą jej potrzebowali.

Nie odmówimy pomocy, nie będziemy oczekiwać zapłaty za udzielone świadczenia.