INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.   Punkty recepcyjne i więcej informacji o warunkach wjazdu i pobytu w Polsce znajdziecie Państwo w serwisie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

źródło: serwis Urzędu do Spraw Cudzoziemców