Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej przynosi wiele korzyści dla pacjenta.

W Przychodniach Medycyny Rodzinnej „Szafera” lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizują świadczenia zdrowotne w modelu nazwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?
Dotyczy pacjentów:
– chorych przewlekle
– powyżej 18 roku życia
– leczonych w placówkach POZ.
Na czym polega opieka koordynowana?
W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:
– kardiologii
– diabetologii
– endokrynologii


Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej
Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Lekarz rodzinny:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?
Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń
Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ,
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej,
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce,
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.