Osoby zainteresowane uzyskaniem odpłatnego szczepienia przeciwko grypie zapraszamy do naszego punktu na Janickiego 27.

Koszt jednego szczepienia: 55 zł (kwalifikacja, szczepienie, wpisanie do systemu gabinet.gov.pl).

Osoby chcące uzyskać szczepienie prosimy, by umówiły termin szczepienia (tel. 885 033 881, 885 033 866) a następnie zrealizowały opłatę przelewem na konto:
80 1050 1559 1000 0022 7883 0191.

W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz dopisać „szczepienie- grypa”.

Na szczepienie należy przyjść z potwierdzeniem przelewu, zabrać swój dowód osobisty i zabezpieczyć się w maseczkę 😊

Przypominamy jednocześnie, że na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie zapraszamy od 23 listopada osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Zapraszamy 😊