Od dzisiaj, 28 marca 2022 roku, obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zostaje aktualny jedynie w placówkach ochrony zdrowia (przychodniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych etc) oraz aptekach.

Zniesiona zostaje izolacja dla osób chorujących na Covid-19 oraz kwarantanny dla tych, którzy mieli kontakt z chorymi. Osoby, które rozpoczęły izolację i kwarantannę przed 28 marca 2022 roku odbywają ją na dotychczasowych zasadach. Osoby, które zachorują od 28 marca 2022 otrzymają od lekarza zwolnienie lekarskie na zasadach ogólnych (e-ZLA).

Testy diagnostyczne w kierunku wirusa Sars-CoV-2 będą wykonywane na podstawie zlecenia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2022.679).