Test antygenowy w aptece

Od 27 stycznia 2022 jest możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy jesteś zakażona/zakażony koronawirusem (bez  ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednej osoby). Farmaceuta w aptece pobierze wymaz z nosogardzieli, wykona test antygenowy i umieści wynik w systemie, czyli zobaczysz go na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

Test antygenowy to szybki test diagnostyczny, który z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, czy jesteś zakażona/zakażony koronawirusem.

Test realizowany w aptece jest:

  • bezpłatny
  • szybki – wynik masz po kilku–kilkunastu minutach
  • łatwy do wykonania

Certyfikaty po teście antygenowym

Otrzymasz:

  • Unijny Certyfikat COVID po teście antygenowym (ważny 48 godzin)
  • po 10 dniach od pozytywnego wyniku testu – Krajowy Certyfikat COVID. Certyfikat ten nie będzie jednak podstawą do przekraczania granicy, będzie ważny tylko w Polsce.

Obydwa certyfikaty znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.

Uwaga, nie każda apteka bierze udział w programie.

Sprawdź, gdzie wykonasz szybki test antygenowy

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U.2022.149)

źródło: pacjent.gov.pl Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia