Stan epidemii wprowadzono w Polsce od 20 marca 2020 r. Od 16 maja 2022 został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, który zostanie aktualny do odwołania na terenie całej Polski.

Przypominamy, że do 31 maja 2022 roku obowiązek zasłaniania nosa i ust obowiązuje w podmiotach ochrony zdrowia, czyli przychodniach, szpitalach, aptekach.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2022.679) zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 (Dz.U.2022.1025).