Od 2 sierpnia 2023 roku lekarz, nim przepisze pacjentowi środki odurzające lub psychotropowe, ma obowiązek sprawdzić historię e-recept pacjenta.

Za każdym razem przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe lekarz, w czasie badania, będzie miał obowiązek sprawdzić, jakie leki przepisano, jakie leki zażywa pacjent i w jakich dawkach. Dlatego może poprosić pacjenta o udostępnienie historii recept.
Badanie może być stacjonarne lub w formie teleporady. Jeśli ostatnie badanie, związane z wystawieniem recepty na takie leki, miało miejsce w czasie krótszym niż trzy miesiące, to w ramach kontynuacji leczenia lekarz może wystawić receptę bez badania.

Czy pacjent musi upoważnić każdego lekarza?
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ma dostęp do informacji o historii leczenia, dlatego jest zwolniony z obowiązku weryfikacji recept.
Lekarz POZ, który przyjmuje w zastępstwie lekarza wybranego, ma obowiązek sprawdzić recepty pacjenta, ale pracując w tej samej poradni POZ, ma dostęp do historii leczenia. Pacjent nie musi nic robić, by mu tę historię udostępnić.
Lekarz rodzinny może wystawić e-receptę na leki, które bierze pacjent, lecząc się u specjalisty, jednak lekarz POZ nie ma obowiązku wystawić takiej e-recepty i ma prawo sam ocenić, czy i jakich leków pacjent potrzebuje.Psychiatra i inni lekarze specjaliści
Lekarz specjalista widzi tylko e-recepty, które sam przepisał. Dlatego żeby sprawdzić wszystkie leki na receptę które bierze pacjent, musi poprosić o udostępnienie mu tej informacji.
Pacjent może udostępnić swoje recepty lekarzowi przez:

  • Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
  • aplikację na telefon mojeIKP
  • kod, który podczas wizyty dostanie SMS-em na telefon.

Dokładny opis, jak postępować znajdziecie Państwo w serwisie pacjent.gov.pl

Źródło: serwis pacjent.gov.pl