Dlaczego warto zabrać na wakacje kartę EKUZ?

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej i EFTA.

Jest to uninijny dokument, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. Karta EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza, lub hospitalizacji za granicą na identycznych zasadach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz.

Zakres finansowanych w ramach EKUZ rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

Karta EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce. Mogą otrzymać ją też niektóre osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć:

Jak długo EKUZ jest ważna?

  • Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana na 3 lata.
  • Dzieci i młodzież, którym przysługuje EKUZ, otrzymają kartę ważną do ukończenia 18. roku życia.
  • EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn, będzie ważna aż 20 lat.

Wydanie Europejskiej Kar­ty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dlaczego-warto-zabrac-na-wakacje-karte-ekuz,8217.html