Od 22 lipca 2022 r. rozpoczęły się szczepienia przeciwko Covid-19 drugą dawką przypominającą. Mogą z nich skorzystać:
– osoby, które ukończyły 60 lat
– oraz osoby w wieku powyżej 12 lat, z zaburzeniami odporności.Osoba z zaburzeniami odporności to osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1. otrzymuje aktywne leczenie przeciwnowotworowe,
2. po przeszczepach narządowych przyjmuje leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
3. jest po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
4. ma umiarkowany lub ciężki zespół pierwotny niedoborów odporności,
5. jest zakażona wirusem HIV,
6. leczy się aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować
odpowiedź immunologiczną,
7. jest dializowana przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę
przypominającą.
Drugą dawkę przypominającą można przyjąć po co najmniej 4. miesiącach od pierwszej dawki
przypominającej.

Osoby 60+ oraz 18+ z zaburzeniami odporności będą miały automatycznie wystawione e-skierowanie. Osoby w wieku 12-17 lat z zaburzeniami odporności nie otrzymają automatycznie e-skierowania. O jego wystawieniu zadecyduje lekarz.


Źródło: serwis Rzeczypospolitej Polskiej