Lekarz ma obowiązek wystawienia pacjentowi skierowania, jeśli uzna, w oparciu o wiedzę medyczną, że pacjent wymaga leczenia specjalistycznego. Jeżeli nie stwierdzi takiej potrzeby może odmówić wystawienia skierowania.

Wyłącznie lekarz podejmuje ostateczną decyzję o leczeniu, zakresie diagnostyki czy skierowaniu pacjenta na badania. Nie istnieje badanie lub skierowanie “na życzenie pacjenta”. Źródło: serwis Rzecznika Praw Pacjenta