Oceny zasadności ordynacji leku z refundacją dokonuje tylko i wyłącznie lekarz leczący pacjenta, który, mając na uwadze stan zdrowia chorego i wynikające z tego tytułu potrzeby medyczne, określa zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, sposób diagnozowania i leczenia.

Jeśli lekarz specjalista uznał, że schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań do refundacji określonego leku, wówczas lekarz ten wystawia pacjentowi receptę na lek z uwzględnieniem refundacji.

Ponadto lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować pacjenta oraz lekarza kierującego (najczęściej lekarza rodzinnego) o:

  • rozpoznaniu,
  • sposobie leczenia,
  • rokowaniu,
  • ordynowanych lekach,
  • środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyrobach medycznych,
  • okresie stosowania,
  • sposobie dawkowania oraz
  • wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Lekarz kierujący powinien otrzymywać informację o pacjencie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Na podstawie tej informacji lekarz podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinny może kontynuować przepisywanie pacjentowi leku z refundacją zaleconego przez specjalistę w poradni specjalistycznej, jeśli dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia od tego specjalisty
(tj. Informacją dla lekarza kierującego), obejmującym również informację o zaleconych lekach z refundacją.Źródło: serwis Rzecznika Praw Pacjenta