Bezpłatne wsparcie doradcze dla opiekunów osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób. Skorzystać z niego mogą faktyczni opiekunowie pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych skutkujących niesamodzielnością.
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu “Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” .

Wsparcie doradcze jest dedykowane opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych z terenu Szczecina, Polic i powiatu polickiego.

Doradztwo będzie prowadzone w grupach,obejmując następujące obszary tematyczne:

  • pielęgnacja
  • żywienie
  • rehabilitacja
  • doradztwo psychologiczne

 Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu przewidzianego w naborze ( limit= 180 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych).

Doradztwem może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej z powodu przewlekłej choroby somatycznej
  2. zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Wyszyńskiego 9/2U, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Cyklicznie tworzone będą listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O wynikach naboru do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub za pomocą e-mail.

 Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie: doradztwo@mięsnie.szczecin.pl,  tel: 91 489 42 51

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w “Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” .

Dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo w serwisie: https://www.miesnie.szczecin.pl/aktualnosci/279-ogloszenie-o-naborze-zadanie-10.html